Przenieś lub kopiuj arkusz

Przenosi lub kopiuje arkusz w nowe miejsce dokumentu lub do innego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Przenieś lub kopiuj arkusz.

Otwórz menu kontekstowe karty arkusza.


Ikona ostrzeżenia

W przypadku kopiowania i wklejania komórek zawierających wartości określające daty pomiędzy dwoma arkuszami, w obu dokumentach należy ustawić tę samą podstawę dat. Jeśli podstawy będą różne, wartości określające daty ulegną zmianie.


Do dokumentu

Oznacza miejsce przeniesienia lub skopiowania bieżącego arkusza. Aby utworzyć nowe miejsce przenoszonego lub kopiowanego, wybierz opcję nowy dokument.

Wstaw przed

Bieżący arkusz jest przenoszony lub kopiowany przed zaznaczonym arkuszem. Opcja przenieś na końcową pozycję powoduje umieszczenie bieżącego arkusza na koniec.

Kopiuj

Określa arkusz do skopiowania. Jeśli opcja nie została zaznaczona, arkusz zostaje przeniesiony. Opcją domyślną jest przenoszenie arkuszy.

Prosimy o wsparcie!