Usuń arkusz

Usuwa bieżący arkusz lub zaznaczone arkusze.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Usuń arkusz.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Usuń arkusz

Z pasków narzędzi:

Ikona usuwania arkusza

Usuń arkusz


note

Nie można usunąć arkusza dopóki opcja Edycja - Śledź zmiany - Rejestruj jest aktywna.


Nie można usunąć wszystkich arkuszy dokumentu. Dokument musi mieć co najmniej jeden arkusz.

Okno dialogowe monituje o potwierdzenie usunięcia.

Prosimy o wsparcie!