Usuń arkusz

Usuwa bieżący arkusz po wcześniejszym potwierdzeniu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


Ikona notatki

Nie można usunąć arkusza dopóki opcja Edycja - Śledź zmiany - Rejestruj jest aktywna.


Tak

Usuwa bieżący arkusz.

Nie

Anuluje operację. Arkusz nie zostaje usunięty.

Please support us!