Wyczyść komórki

Oznacza zawartość komórki lub zakresu komórek, która ma zostać usunięta. Przed usunięciem należy zaznaczyć komórkę lub zakres. Zawartość zostanie usunięta tylko z zaznaczonych komórek lub z aktywnej komórki. Jeśli zaznaczono kilka arkuszy, zostanie uwzględniony tylko aktywny arkusz.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wyczyść komórki.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Wyczyść zawartość.

Z pasków narzędzi:

Ikona czyszczenia komórek

Wyczyść komórki

Przy pomocy klawiatury:

Backspace


tip

Te okno można wywołać również naciskając Backspace przy włączonym kursorze komórki w arkuszu.


tip

Naciśnięcie Delete usuwa zawartość bez wyświetlania okna lub zmiany formatu.


tip

Polecenie Wytnij na pasku standardowym powoduje usunięcie zawartości i formatowania bez wywoływania okna dialogowego.


Zaznaczenie

Ten obszar zawiera opcje usuwania zawartości.

Usuń wszystko

Usuwa całą zawartość z zaznaczonego zakresu komórek.

Tekst

Usuwa tylko tekst. Formatowanie, formuły, liczby i daty nie zostaną usunięte.

Liczby

Usuwa tylko liczby. Formatowanie i formuły pozostają niezmienione.

Data i godzina

Usuwa wartości dat i godzin. Formatowanie, tekst, liczby i formuły pozostają niezmienione.

Formuły

Usuwa formuły. Tekst, liczby, formatowanie, daty i godziny pozostają niezmienione.

Komentarze

Usuwa komentarze dodane do komórek. Pozostałe elementy nie są zmieniane.

Formaty

Usuwa atrybuty formatowania przypisane do komórek. Cała zawartość komórek pozostaje niezmieniona.

Obiekty

Usuwa obiekty. Cała zawartość komórek pozostaje niezmieniona.

Prosimy o wsparcie!