Usuwanie zawartości

Oznacza zawartość komórki lub zakresu komórek, która ma zostać usunięta. Przed usunięciem należy zaznaczyć komórkę lub zakres. Zawartość zostanie usunięta tylko z zaznaczonych komórek lub z aktywnej komórki. Jeśli zaznaczono kilka arkuszy, zostanie uwzględniony tylko aktywny arkusz.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Clear Cells.

Backspace


Ikona wskazówki

Te okno można wywołać również naciskając Backspace przy włączonym kursorze komórki w arkuszu.


Ikona wskazówki

Naciśnięcie Delete usuwa zawartość bez wyświetlania okna lub zmiany formatu.


Ikona wskazówki

Polecenie Wytnij na pasku standardowym powoduje usunięcie zawartości i formatowania bez wywoływania okna dialogowego.


Zaznacz

Ten obszar zawiera opcje usuwania zawartości.

Usuń wszystko

Usuwa całą zawartość z zaznaczonego zakresu komórek.

Ciągi znaków

Usuwa tylko ciągi znaków. Formatowanie, formuły, liczby i daty nie zostaną usunięte.

Liczby

Usuwa tylko liczby. Formatowanie i formuły pozostają niezmienione.

Data i godzina

Usuwa wartości dat i godzin. Formatowanie, tekst, liczby i formuły pozostają niezmienione.

Formuły

Usuwa formuły. Tekst, liczby, formatowanie, daty i godziny pozostają niezmienione.

Komentarze

Usuwa komentarze dodane do komórek. Pozostałe elementy nie są zmieniane.

Formaty

Usuwa atrybuty formatowania przypisane do komórek. Cała zawartość komórek pozostaje niezmieniona.

Obiekty

Usuwa obiekty. Cała zawartość komórek pozostaje niezmieniona.

Please support us!