Wypełnij arkusz

Określa opcje przesyłania arkuszy lub zakresów określonego arkusza do tych samych komórek na innych wybranych arkuszach.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Arkusze.


Ikona ostrzeżenia

To polecenie menu jest aktywne tylko wtedy, gdy w dokumencie zostały zaznaczone co najmniej dwa arkusze.


To select multiple sheets, click each sheet tab while pressing or Shift.

W odróżnieniu od kopiowania obszaru do schowka, można filtrować niektóre informacje i obliczyć wartości.

Wypełnianie arkusza

This dialog is similar to the Paste Special dialog, where you can find additional tips.

Prosimy o wsparcie!