Wypełnij w lewo

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch kolumn zawartością pierwszej prawej komórki zakresu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Wypełnij w lewo.

Z pasków narzędzi:

Ikona wypełniania w lewo

Wypełnij w lewo


Jeśli zaznaczony zakres posiada tylko jeden wiersz, zawartość pierwszej komórki po prawej stronie zostanie skopiowana do pozostałych komórek zakresu. Jeśli zaznaczono kilka wierszy, każda pierwsza komórka po prawej stronie zostanie skopiowana do komórek po lewej stronie.

Prosimy o wsparcie!