W prawo

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch kolumn zawartością pierwszej lewej komórki zakresu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Fill Cells - Right.


Jeśli zaznaczono zakres tylko jednego wiersza, zawartość pierwszej lewej komórki jest kopiowana do wszystkich pozostałych zaznaczonych komórek. Jeśli zaznaczono kilka wierszy, każda pierwsza lewa komórka jest kopiowana do komórek po prawej stronie.

Please support us!