Wypełnij w prawo

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch kolumn zawartością pierwszej lewej komórki zakresu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Wypełnij w prawo.

Z pasków narzędzi:

Ikona wypełniania w prawo

Wypełnij w prawo


Jeśli zaznaczono zakres tylko jednego wiersza, zawartość pierwszej lewej komórki jest kopiowana do wszystkich pozostałych zaznaczonych komórek. Jeśli zaznaczono kilka wierszy, każda pierwsza lewa komórka jest kopiowana do komórek po prawej stronie.

Prosimy o wsparcie!