W dół

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch wierszy zawartością najwyższej komórki zakresu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Fill Cells - Down.


Jeśli zaznaczono tylko jedną kolumnę, zawartość najwyższej komórki zostanie skopiowana do pozostałych. Jeśli zaznaczono kilka kolumn, zostanie skopiowana w dół zawartość każdej najwyższej komórki.

Please support us!