Wypełnij

Automatycznie wypełnia komórki określoną zawartością.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Fill Cells.


Ikona notatki

Menu kontekstowe LibreOffice Calc udostępnia opcje dodatkowe wypełniania komórek.


W dół

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch wierszy zawartością najwyższej komórki zakresu.

W prawo

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch kolumn zawartością pierwszej lewej komórki zakresu.

W górę

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch wierszy zawartością pierwszej od dołu komórki zakresu.

W lewo

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch kolumn zawartością pierwszej prawej komórki zakresu.

Arkusz

Określa opcje przesyłania arkuszy lub zakresów określonego arkusza do tych samych komórek na innych wybranych arkuszach.

Serie

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Wypełnianie komórek za pomocą menu kontekstowych:

Please support us!