Wypełnij komórki

Automatycznie wypełnia komórki określoną zawartością.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki.


Wypełnij w dół

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch wierszy zawartością najwyższej komórki zakresu.

Wypełnij w prawo

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch kolumn zawartością pierwszej lewej komórki zakresu.

Wypełnij w górę

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch wierszy zawartością pierwszej od dołu komórki zakresu.

Wypełnij w lewo

Wypełnia zaznaczony zakres co najmniej dwóch kolumn zawartością pierwszej prawej komórki zakresu.

Wypełnij arkuszami

Określa opcje przesyłania arkuszy lub zakresów określonego arkusza do tych samych komórek na innych wybranych arkuszach.

Wypełnij serią

Automatycznie generuj serie z opcjami w tym oknie dialogowym. Określ kierunek, przyrost, jednostkę czasu i typ serii.

Wypełnij liczbami losowymi

Wypełnia zakres komórek automatycznie wygenerowanymi liczbami pseudolosowymi z wybranej funkcji rozkładu i jego parametrami.

Wypełnianie komórek za pomocą menu kontekstowych

Wartości z bieżącej kolumny można ponownie wykorzystać do wypełnienia komórki.

Prosimy o wsparcie!