Główka/Stopka

Definiuje lub formatuje główkę lub stopkę w stylu strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Główki i stopki - Główka i stopka.


Lewy obszar

Określa tekst, który ma być wyświetlany po lewej stronie główki lub stopki.

Środkowy obszar

Określa tekst, który ma być wyświetlany na środku główki lub stopki.

Prawy obszar

Określa tekst, który ma być wyświetlany po prawej stronie główki lub stopki.

Główka/Stopka

Wybierz z listy predefiniowaną główkę lub stopkę.

Atrybuty tekstu

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

Ikona

Atrybuty tekstu

Nazwa pliku

W wybranym obszarze wstawia symbol zastępczy nazwy pliku. Kliknij, aby wstawić tytuł. Kliknij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu podrzędne pozwalające wybrać tytuł, nazwę lub nazwę wraz ze ścieżką. Jeśli tytuł nie został ustalony (zobacz Plik - Właściwości), zamiast niego zostanie użyta nazwa pliku.

Ikona

Nazwa pliku

Nazwa arkusza

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony nazwą arkusza bieżącego dokumentu.

Ikona

Nazwa arkusza

Strona

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony numerem strony. Umożliwia to numerowanie stron dokumentu w sposób ciągły.

Ikona

Strona

Strony

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony liczbą stron bieżącego dokumentu.

Ikona

Strony

Data

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony bieżącą datą powtarzaną na nagłówku lub stopce każdej strony dokumentu.

Ikona

Data

Czas

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony bieżącą godziną na nagłówku lub stopce każdej strony dokumentu.

Ikona

Czas

Prosimy o wsparcie!