Główki i stopki

Definiuje lub formatuje główkę lub stopkę dla używanego stylu strony.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Główki i stopki.

Wybierz zakładkę Format - Styl strony - Główka (lub Stopka) i naciśnij Edytuj.

Wybierz Style - Zarządzaj stylami - Style strony, otwórz menu kontekstowe stylu strony, wybierz kartę Edytuj styl - Główka (lub Stopka) i naciśnij Edytuj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Główki i stopki.

Wybierz kartę Układ - Format strony - Główka (lub Stopka) i naciśnij Edytuj.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Główki i stopki.

Z pasków narzędzi:

Ikona główek i stopek

Główki i stopki


Lewy obszar

Określa tekst, który ma być wyświetlany po lewej stronie główki lub stopki.

Środkowy obszar

Określa tekst, który ma być wyświetlany na środku główki lub stopki.

Prawy obszar

Określa tekst, który ma być wyświetlany po prawej stronie główki lub stopki.

Główka/Stopka

Wybierz z listy predefiniowaną główkę lub stopkę.

Atrybuty tekstu

Otwiera okno dialogowe do przypisania formatów do nowego lub zaznaczonego tekstu. Okno dialogowe Atrybuty tekstu zawiera strony kart Czcionka, Efekty czcionki i Pozycja czcionki.

Ikona atrybutów tekstu

Atrybuty tekstu

Nazwa pliku

W wybranym obszarze wstawia symbol zastępczy nazwy pliku. Kliknij, aby wstawić tytuł. Kliknij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu podrzędne pozwalające wybrać tytuł, nazwę lub nazwę wraz ze ścieżką. Jeśli tytuł nie został ustalony (zobacz Plik - Właściwości), zamiast niego zostanie użyta nazwa pliku.

Ikona folderu

Nazwa pliku

Nazwa arkusza

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony nazwą arkusza bieżącego dokumentu.

Ikona nazwy arkusza

Nazwa arkusza

Strona

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony numerem strony. Umożliwia to numerowanie stron dokumentu w sposób ciągły.

Ikona

Strona

Strony

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony liczbą stron bieżącego dokumentu.

Ikona stron

Strony

Data

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony bieżącą datą powtarzaną w główce lub stopce każdej strony dokumentu.

Ikona daty

Data

Czas

W wybranym obszarze główki lub stopki wstawia symbol zastępczy, który zostanie zastąpiony bieżącą godziną w główce lub stopce każdej strony dokumentu.

Ikona godziny

Czas

Prosimy o wsparcie!