Główki/Stopki

Umożliwia zdefiniowanie i formatowanie główek i stopek.

Okno dialogowe Główki/stopki zawiera karty do definiowania główek i stopek. Wystąpią osobne karty dla główek i stopek lewej i prawej strony, jeśli opcja Ta sama treść po lewej/prawej nie została zaznaczona w oknie dialogowym Styl strony.

Aby wykonać tę operację...

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000402.xhp#kopffuss not found).


D'oh! You found a bug (text/scalc/01/02120100.xhp#header not found).

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!