Główki/Stopki

Umożliwia zdefiniowanie i formatowanie główek i stopek.

The Headers/Footers dialog contains the tabs for defining headers and footers. There will be separate tabs for the left and right page headers and footers if the Same content left/right option was not marked in the Page Style dialog.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Headers and Footers.


Główka/Stopka

Definiuje lub formatuje główkę lub stopkę w stylu strony.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!