Podgląd wydruku

Wyświetla lub zamyka podgląd wydruku strony.

Aby wykonać tę operację...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Podgląd wydruku


Ikony na pasku podglądu wydruku umożliwiają wydrukowanie dokumentu lub przewijanie jego stron.

Możesz również wcisnąć klawisze +Page Up i +Page Down by przewijać strony.

Ikona notatki

Edycja dokumentu w trybie podglądu wydruku jest niemożliwa.


Please support us!