Podgląd wydruku

Wyświetla lub zamyka podgląd wydruku strony.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Menu Plik - Podgląd wydruku.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Podgląd wydruku

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + O

Z pasków narzędzi:

Ikona podglądu wydruku

Podgląd wydruku


Ikony na pasku podglądu wydruku umożliwiają wydrukowanie dokumentu lub przewijanie jego stron.

Możesz również wcisnąć klawisze +Page Up i +Page Down by przewijać strony.

Ikona notatki

Edycja dokumentu w trybie podglądu wydruku jest niemożliwa.


Prosimy o wsparcie!