Menu arkusza

Z paska menu:

Wybierz Arkusz.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Zmień typy odwołań do komórki.

Przy pomocy klawiatury:

F4

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Ukryj arkusz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Ukryj arkusz.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Ukryj arkusz.

Z pasków narzędzi:

Ikona ukrywania arkusza

Ukryj arkusz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Pokaż arkusz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Pokaż arkusz.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Pokaż arkusz.

Z pasków narzędzi:

Ikona pokazywania arkusza

Pokaż arkusz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Duplikuj arkusz.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Duplikuj arkusz

Z pasków narzędzi:

Ikona duplikowania arkusza

Duplikuj arkusz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Kolor karty arkusza.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Kolor karty

Z pasków narzędzi:

Ikona koloru karty arkusza

Kolor karty arkusza

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Zmień nazwę arkusza.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Zmień nazwę arkusza.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Zmień nazwę arkusza

Z pasków narzędzi:

Ikona zmiany nazwy arkusza

Zmień nazwę arkusza

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Usuń arkusz.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Usuń arkusz

Z pasków narzędzi:

Ikona usuwania arkusza

Usuń arkusz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw arkusz na końcu.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw arkusz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Wstaw arkusz.

Wybierz Wstaw - Wstaw arkusz.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Wstaw arkusz

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania arkusza

Wstaw arkusz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Przesuń lub kopiuj arkusz.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Przesuń lub kopiuj arkusz.

Z pasków narzędzi:

Ikona przesuwania lub kopiowania arkusza

Przesuń lub kopiuj arkusz

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Chroń arkusz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Recenzja - Chroń arkusz.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Chroń arkusz.

Z pasków narzędzi:

Ikona ochrony arkusza

Chroń arkusz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Zdarzenia arkusza

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Zdarzenia arkusza

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Zdarzenia arkusza

Z pasków narzędzi:

Ikona zdarzeń arkusza

Zdarzenia arkusza

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw wiersze.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Wiersz.

Wybierz Układ - Wiersz.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania wiersza

Wstaw wiersz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw kolumny.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Kolumna.

Wybierz Układ - Kolumna.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania kolumny

Wstaw kolumny

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw podział strony.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw podział strony - Podział wiersza.

Z interfejsu z kartami:

W menu Układ karty Układ wybierz Podział wiersza.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstaw podział wiersza

Wstaw podział wiersza

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw podział strony - Podział kolumny.

Z interfejsu z kartami:

W menu Układ karty Układ wybierz Podział kolumny.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania podziału kolumny

Wstaw podział kolumny

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Usuń podział strony.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Usuń podział strony - Podział wiersza.

Z interfejsu z kartami:

W menu Układ karty Układ wybierz Podział wiersza.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Usuń podział strony - Podział kolumny.

Z interfejsu z kartami:

W menu Układ karty Układ wybierz Podział kolumny.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Komentarze do komórek.

Wybierz Arkusz - Komentarze do komórek - Edycja komentarza

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Komentarze do komórek - Ukryj komentarz

Z menu kontekstowego:

Wybierz Ukryj komentarz.

Z pasków narzędzi:

Ikona ukrywania komentarza

Ukryj komentarz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Komentarze do komórek - Pokaż komentarz

Z menu kontekstowego:

Wybierz Pokaż komentarz.

Z pasków narzędzi:

Ikona pokazywania komentarza

Pokaż komentarz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Komentarze do komórek - Usuń komentarz

Z menu kontekstowego:

Wybierz Usuń komentarz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Recenzja - Usuń komentarz.

Z pasków narzędzi:

Ikona usuwania komentarza

Usuń komentarz

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Komentarze do komórek - Usuń wszystkie komentarze

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Recenzja - Usuń wszystkie komentarze.

Z pasków narzędzi:

Ikona usuwania wszystkich komentarzy

Usuń wszystkie komentarze

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Nawiguj.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Nawiguj - Do następnego arkusza.

Przy pomocy klawiatury:

+ Tab

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Nawiguj - Do poprzedniego arkusza.

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift +Tab

Prosimy o wsparcie!