Menu Dane

Wybierz Dane - Tekst jako kolumny.

Wybierz Dane - Określ zakres.

Wybierz Dane - Wybierz zakres.

Wybierz Dane - Sortuj....

Wybierz Dane - Sortuj rosnąco

Wybierz Dane - Sortuj malejąco

Wybierz kartę Dane - Sortuj - Kryteria sortowania.

Na pasku Standardowym kliknij

Ikona sortowania rosnąco

Sortuj rosnąco

Ikona sortowania malejąco

Sortuj malejąco

Wybierz kartę Dane - Sortuj - Opcje.

Wybierz Dane - Więcej filtrów.

Wybierz Dane - Autofiltr.

Na pasku Narzędzia lub Dane tabeli kliknij

Ikona

Autofiltr

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr zaawansowany... .

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr standardowy... - etykietę Opcje.

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr zaawansowany... - etykietę Opcje.

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Resetuj filtr.

Na pasku Dane tabeli kliknij Resetuj filtr/sortowanie.

Ikona

Resetuj filtr/sortowanie

Wybierz Dane – Więcej filtrów – Ukryj autofiltr.

Wybierz Dane - Sumy częściowe.

Wybierz karty Dane - Sumy częściowe - 1. grupa, 2. grupa, 3. grupa.

Wybierz kartę Dane - Sumy częściowe - Opcje.

Wybierz Dane - Poprawność danych.

KartaDane - Poprawność danych - Kryteria.

Wybierz kartę Dane - Poprawność danych - Pomoc przy wprowadzaniu.

Wybierz kartę Dane - Poprawność danych - Komunikat o błędzie.

Wybierz Dane - Operacje wielokrotne.

Wybierz Dane - Konsoliduj.

Wybierz Dane - Grupa i konspekt.

Wybierz Dane - Grupa i konspekt - Ukryj szczegóły.

Wybierz Dane - Grupa i konspekt - Pokaż szczegóły.

Wybierz Dane - Konspekt - Grupuj.

F12

Na pasku Narzędzia kliknij ikonę

Ikona

Grupa

Wybierz Dane - Grupuj i konspekt - Rozgrupuj.

+F12

Na pasku Narzędzia kliknij ikonę

Ikona

Rozgrupuj

Wybierz Dane - Grupa i konspekt - Autokonspekt.

Wybierz Dane - Grupa i konspekt - Usuń konspekt.

Wybierz Dane - Grupa i konspekt - Pokaż szczegóły (dla niektórych tabel przestawnych).

Wybierz Dane - Tabela przestawna.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Tabela przestawna.

Wybierz Dane - Tabela przestawna - Wstaw lub Edytuj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Tabela przestawna.

Wybierz Dane - Tabela przestawna.

Z pasków narzędzi:

Ikona tabeli przestawnej

Tabela przestawna

Wybierz Wstaw - Tabela przestawna, w oknie dialogowym Wybierz źródło wybierz opcję Źródło danych zarejestrowane w LibreOffice.

Wybierz Wstaw - Tabela przestawna, w oknie dialogowym Wybierz źródło wybierz opcję Bieżące zaznaczenie.

Wybierz Wstaw - Tabela przestawna, w oknie dialogowym Wybierz źródło wybierz opcję Źródło danych zarejestrowane w LibreOffice, kliknij OK, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz źródło danych.

Wybierz Dane - Tabela przestawna - Odśwież.

Wybierz Dane - Tabela przestawna - Usuń.

Wybierz Dane - Odśwież zakres.

Wybierz Dane - Grupa i konspekt - Grupa.

Prosimy o wsparcie!