Menu Format

Wybierz Format - Komórki.

Naciśnij +1

Wybierz kartę Format - Komórki - Ochrona komórek.

Wybierz Format - Wiersze.

Wybierz Format - Wiersze - Optymalna wysokość.

Wybierz Format - Wiersze - Ukryj.

Wybierz Format - Kolumny - Ukryj.

Wybierz Arkusz - Ukryj arkusz.

Wybierz Format - Wiersze - Pokaż.

Wybierz Format - Kolumny - Pokaż.

Wybierz Format - Kolumny.

Wybierz Format - Kolumny - Optymalna szerokość.

Kliknij dwukrotnie separator prawej kolumny w główkach kolumn.

Wybierz Arkusz.

Wybierz Format - Styl strony.

Wybierz kartę Format - Styl strony - Arkusz.

Wybierz Format - Zakresy wydruku.

Wybierz Format - Zakresy wydruku - Definiuj.

Wybierz Format - Zakresy wydruku - Dodaj.

Wybierz Format - Zakresy wydruku - Wyczyść.

Wybierz Format - Zakresy wydruku - Edycja.

Wybierz Format - Warunkowe - Warunek.

Na pasku Formatowanie kliknij

Ikona Formatowanie warunkowe - Warunek

Formatowanie warunkowe

Wybierz Format - Warunkowe - Skala koloru

Na pasku Formatowanie kliknij

Ikona skali koloru

Skala koloru

Wybierz Format - Warunkowe - Słupek danych

Na pasku Formatowanie kliknij

Ikona słupka danych

Słupek danych

Wybierz Format - Warunkowe - Zestaw ikon

Na pasku Formatowanie kliknij

Ikona zestawu ikon

Zestaw ikon

Wybierz Format - Warunkowe - Data

Na pasku Formatowanie kliknij

Ikona daty

Data

Wybierz Format - Warunkowe - Zarządzanie

Wybierz Format - Style autoformatowania.

Na pasku Narzędzia kliknij

Ikona stylów autoformatowania

Autoformatowanie

Prosimy o wsparcie!