Menu Wstaw

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Główki i stopki.

Wybierz zakładkę Format - Styl strony - Główka (lub Stopka) i naciśnij Edytuj.

Wybierz Style - Zarządzaj stylami - Style strony, otwórz menu kontekstowe stylu strony, wybierz kartę Edytuj styl - Główka (lub Stopka) i naciśnij Edytuj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Główki i stopki.

Wybierz kartę Układ - Format strony - Główka (lub Stopka) i naciśnij Edytuj.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Główki i stopki.

Z pasków narzędzi:

Ikona główek i stopek

Główki i stopki

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Pole

Wybierz Wstaw - Pole - Data.

Wybierz Wstaw - Pole - Nazwa arkusza.

Wybierz Wstaw - Pole - Tytuł dokumentu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Pole

Wybierz Wstaw - Pole - Data.

Wybierz Wstaw - Pole - Nazwa arkusza.

Wybierz Wstaw - Pole - Tytuł dokumentu.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Godzina.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Pola - Godzina.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Godzina.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania godziny

Wstaw godzinę

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + ; (średnik)

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Data

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Pola - Data.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Data.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania daty

Wstaw datę

Przy pomocy klawiatury:

+ ; (średnik)

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Wykres przebiegu w czasie.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Wykresy przebiegu w czasie - Wykresy przebiegu w czasie.

Z interfejsu z kartami:

W menu Data karty Data wybierz Wykres przebiegu w czasie - Wykres przebiegu w czasie.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw komórki.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Wstaw komórki.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania komórek

Wstaw komórki

Przy pomocy klawiatury:

+ "+"

Ikona

Wstaw komórki poniżej

Ikona

Wstaw komórki z prawej

Ikona

Wstaw wiersze

Ikona

Wstaw kolumny

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw arkusz z pliku.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Wstaw arkusz - Z pliku.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Wstaw arkusz z pliku.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Wstaw arkusz - Z pliku.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania arkusza z pliku

Wstaw arkusz z pliku

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Funkcja.

Z interfejsu z kartami:

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Funkcja.

Z pasków narzędzi:

Ikona kreatora funkcji

Kreator funkcji

Przy pomocy klawiatury:

+ F2

Wstaw - Funkcja - Kategoria Baza danych

Wstaw - Funkcja - Kategoria Data i godzina

Wstaw - Funkcja - Kategoria Finanse

Wstaw - Funkcja - Kategoria Informacja

Wstaw - Funkcja - Kategoria Logiczne

Wstaw - Funkcja - Kategoria Matematyka

Wstaw - Funkcja - Kategoria Macierz

Wstaw - Funkcja - Kategoria Statystyka

Wstaw - Funkcja - Kategoria Tekst

Wstaw - Funkcja - Kategoria Arkusz kalkulacyjny

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Nazwany zakres lub wyrażenie.

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy lub wyrażenia.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Łącza zewnętrzne.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Dane - Łącza zewnętrzne.

Z pasków narzędzi:

Ikona łącz zewnętrznych

Łącza zewnętrzne

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Nazwany zakres lub wyrażenie - Zarządzaj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Zarządzaj nazwami.

Wybierz Dane - Zarządzaj nazwami.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Zarządzaj.

Z pasków narzędzi:

Ikona zarządzania nazwami

Zarządzaj nazwami

Przy pomocy klawiatury:

+ F3

Inaczej

Z listy rozwijanej w Polu nazwy paska formuły wybierz Zarządzaj nazwami.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Nazwany zakres lub wyrażenie - Określ.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Określ nazwę.

Wybierz Dane - Określ nazwę.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Określ.

Z pasków narzędzi:

Ikona określania nazwy

Określ nazwę

Inaczej

W polu nazwy paska formuły wstaw nazwę zaznaczonych komórek zakresu i naciśnij Enter.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Nazwane zakresy lub wyrażenia.

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy i wyrażenia - Wstaw.

Z interfejsu z kartami:

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Nazwane zakresy lub wyrażenia.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy i wyrażenia - Utwórz.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy i wyrażenia - Etykiety.

Prosimy o wsparcie!