Menu Wstaw

Wybierz Arkusz - Wstaw komórki.

Wybierz Widok - Paski narzędzi i wybierz pasek narzędzi Wstaw komórki:

Ikona

Wstaw komórki

Ikona

Wstaw komórki poniżej

Ikona

Wstaw komórki z prawej

Ikona

Wstaw wiersze

Ikona

Wstaw kolumny

Wybierz Arkusz - Wstaw arkusz.

Wybierz Arkusz - Wstaw arkusz z pliku.

Wybierz Wstaw - Funkcja.

+F2

Na pasku Formuła kliknij

Ikona

Kreator funkcji

Wstaw - Funkcja - Kategoria Baza danych

Wstaw - Funkcja - Kategoria Data i godzina

Wstaw - Funkcja - Kategoria Finanse

Wstaw - Funkcja - Kategoria Informacja

Wstaw - Funkcja - Kategoria Logiczne

Wstaw - Funkcja - Kategoria Matematyka

Wstaw - Funkcja - Kategoria Macierz

Wstaw - Funkcja - Kategoria Statystyka

Wstaw - Funkcja - Kategoria Tekst

Wstaw - Funkcja - Kategoria Arkusz kalkulacyjny

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek

Wybierz Wstaw - Nazwany zakres lub wyrażenie.

Wybierz Arkusz - Łącza zewnętrzne.

Wybierz Arkusz - Nazwany zakres lub wyrażenie - Definiuj.

+F3

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy i wyrażenia - Wstaw.

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy i wyrażenia - Utwórz.

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy i wyrażenia - Etykiety.

Prosimy o wsparcie!