Menu Edycja

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz.

Z pasków narzędzi:

Ikona zaznaczania

Zaznacz

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz wszystkie arkusze.

Z paska nawigacji arkusza:

Otwórz menu kontekstowe karty arkusza i wybierz Zaznacz wszystkie arkusze.

Z pasków narzędzi:

Ikona zaznaczania wszystkich arkuszy

Zaznacz wszystkie arkusze

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz arkusze.

Z pasków narzędzi:

Ikona zaznaczania arkuszy

Zaznacz arkusze

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz do następnego arkusza.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz do poprzedniego arkusza.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz wiersz.

Z interfejsu z kartami:

W menu Główne karty Główne wybierz Zaznacz wiersz.

Z pasków narzędzi:

Ikona zaznaczania wiersza

Zaznacz wiersz

Przy pomocy klawiatury:

Shift + Space

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz kolumnę.

Z interfejsu z kartami:

W menu Główne karty Główne wybierz Zaznacz kolumnę.

Z pasków narzędzi:

Ikona zaznaczania kolumny

Zaznacz kolumnę

Przy pomocy klawiatury:

+ Space

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz obszar danych.

Z interfejsu z kartami:

W menu Główne karty Główne wybierz Zaznacz obszar danych.

Z pasków narzędzi:

Ikona zaznaczania obszaru danych

Zaznacz obszar danych

Przy pomocy klawiatury:

+ * (asterysk)

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz niechronione komórki.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz widoczne wiersze.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz widoczne kolumny.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Tryb edycji komórki.

Przy pomocy klawiatury:

F2

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Wypełnij w dół.

Z pasków narzędzi:

Ikona wypełniania w dół

Wypełnij w dół

Przy pomocy klawiatury:

+ D

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Wypełnij w prawo.

Z pasków narzędzi:

Ikona wypełniania w prawo

Wypełnij w prawo

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Wypełnij w górę.

Z pasków narzędzi:

Ikona wypełniania w górę

Wypełnij w górę

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Wypełnij w lewo.

Z pasków narzędzi:

Ikona wypełniania w lewo

Wypełnij w lewo

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Wypełnij arkuszami.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Wypełnij serią.

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Wypełnij liczbami losowymi

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wyczyść komórki.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Wyczyść zawartość.

Z pasków narzędzi:

Ikona czyszczenia komórek

Wyczyść komórki

Przy pomocy klawiatury:

Backspace

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Usuń komórki.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Usuń komórki.

Z interfejsu z kartami:

W menu Układ karty Układ wybierz Usuń.

Z pasków narzędzi:

Ikona usuwania komórek

Usuń komórki

Przy pomocy klawiatury:

+ "-"

Wybierz Edycja - Ochrona komórek, aby aktywować ochronę arkusza z bieżącymi ustawieniami ochrony komórek.

Prosimy o wsparcie!