Praca z makrami VBA

Visual Basic for Applications (VBA) jest implementacją firmy Microsoft Visual Basic, który jest wbudowana w wszystkie aplikacje Microsoft Office.

Obsługa VBA nie jest kompletna, ale obejmuje dużą część typowych wzorców użycia. Większość makr korzysta z zarządzalnego podzbioru obiektów w interfejsie API programu Excel (takich jak zakres, arkusz roboczy, skoroszyt itp.), A obsługa obejmuje te obiekty i najczęściej używaną metodę / właściwości tych obiektów.

Ładowanie dokumentów Microsoft Office z wykonywalnymi makrami VBA

Wybierz - Ładowanie i zapisywanie - Właściwości VBA i zaznacz pole wyboruKod wykonywalny. Następnie załaduj lub otwórz dokument.

Kod wykonywalny

Kod VBA (Visual Basic for Applications) zostanie załadowany w gotowości do wykonania. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kod VBA zostanie skomentowany w celu umożliwienia jego sprawdzenia, ale nie będzie uruchamiany.

tip

Po załadowaniu kodu VBA, LibreOffice wstawia instrukcję Option VBASupport 1 w każdym module Basic, aby umożliwić ograniczoną obsługę instrukcji, funkcji i obiektów VBA. Zobacz Instrukcja Option VBASupport, aby uzyskać więcej informacji.


Uruchamianie makr VBA

Uruchom makra VBA w taki sam sposób, jak makra Basic LibreOffice.

Ikona ostrzeżenia

Ponieważ obsługa VBA nie jest kompletne, być może trzeba będzie edytować kod VBA i uzupełnić brakujące wsparcie o obiekty, instrukcje i funkcje w LibreOffice Basic.


Edytowanie makr VBA

Makra VBA można edytować w IDE LibreOffice Basic.

Prosimy o wsparcie!