Obiekt StarDesktop

Obiekt StarDesktop reprezentuje aplikację LibreOffice. Niektóre procedury lub obiekty interfejsu użytkownika, takie jak bieżące okno, mogą być używane przez StarDesktop.

Przykład:


    Dim docURL As String
    Dim doc As Object, docProperties()
    docURL = ConvertToURL("C:\My Documents\example.odt")
    Rem com.sun.star.frame.Desktop
    doc = StarDesktop.LoadComponentFromURL(docURL, "_blank", 0, docProperties)
  

Prosimy o wsparcie!