Funkcja Partition [VBA]

Zwraca ciąg wskazujący, gdzie liczba występuje w obliczonej serii zakresów.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym .


Składnia:

Partition( Number, Start, Stop, Interval)

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Number: Wymagany. Liczba określająca partycję.

Start: Wymagany. Liczba całkowita określająca dolną wartość zakresu liczb.

Stop: Wymagany. Liczba całkowita określająca najwyższą wartość zakresu.

Interwał: Wymagany. Liczba całkowita określająca rozmiar partycji w zakresie liczb (między Start a Stop).

Przykład:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 liczba 20 występuje w zakresie: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 liczba 20 występuje w zakresie: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: liczba 120 występuje w zakresie: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 liczba -5 występuje w zakresie: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 liczba 2 występuje w zakresie: " & retStr
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!