Fragmenty składni

Fragmenty składni LibreOffice Basic.

Fragment argumentu

Fragment argumentu


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  

Parametry

Optional: Argument nie jest obowiązkowy.

ByRef: Argument jest przekazywany przez odwołanie. Wartość domyślna to WgRef.

ByVal: Argument jest przekazywany przez wartość. Jego wartość może być modyfikowana przez wywoływaną procedurę.

char: Wpisz znak deklaracji.

typename: Pierwotna nazwa typu danych. Można również określić typy zdefiniowane w bibliotece lub module.

= expression: Określ domyślną wartość argumentu, odpowiadającą zadeklarowanemu typowi. Optional jest konieczne dla każdego argumentu określającego wartość domyślną.

ParamArray: Użyj ParamArray, gdy liczba parametrów jest nieokreślona. Typowym scenariuszem jest funkcja zdefiniowana przez użytkownika programu Calc. Użycie ParamArray powinno być ograniczone do ostatniego argumentu procedury.

tip

Korzystanie z ParamArray lub = expression wymaga umieszczenia Option Compatible przed kodem programu wykonywalnego w module.


warning

Podczas używania argumentów Option VBASupport 1, Optional bez wartości domyślnej (= expression) są inicjowane zgodnie z ich typem danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Variant.


Fragment tablicy

Fragment tablicy


   ( [[start To] end], .. )
  

Parametry

start: Dolna granica wymiaru.

end: Górna granica wymiaru.

Wiele wymiarów tablicy jest oznaczonych za pomocą znaku przecinka (,).

Fragment Typename

Fragment prymitywnych typów danych


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  

Fragment znaku

Znaki deklaracji typu


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Prosimy o wsparcie!