Jak czytać diagramy składniowe i instrukcje

Instrukcje LibreOffice Basic używają diagramów składniowych i konwencji tekstowych zgodnych z następującymi regułami typograficznymi:

Poniżej zilustrowano składnię jednowierszowej instrukcji LibreOffice Basic:

Przykład diagramu

składnia instrukcji

Zestaw instrukcji LibreOffice Basic – z opcjonalnymi etykietami – jest rozdzielany dwukropkiem :, można go zakończyć opcjonalnym komentarzem. REM lub apostrof wprowadzają komentarz.

Fragment diagramu

Przykład tekstowy

[ [label:] statement [: …] ] [{REM|'} text]

Zestaw instrukcji LibreOffice Basic – z opcjonalnymi etykietami – jest rozdzielany dwukropkiem :, można go zakończyć opcjonalnym komentarzem. REM lub apostrof wprowadzają komentarz.

Przykład:


    Sub Main
      GoTo there ' pomiń pierwszą instrukcję
      here: Print 1, : there: Print 2 REM tekst wyjaśniający tutaj
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!