Instrukcja Option Compatible

Option Compatible rozszerza kompilator i środowisko uruchomieniowe LibreOffice Basic, umożliwiając dodatkowe konstrukcje językowe Basic.

warning

Ta instrukcja musi występować przed kodem wykonywanego programu w module.


Ta funkcja może mieć wpływ na następujące sytuacje:

note

Option Compatible musi być używana podczas tworzenia modułów klas.


Składnia:

Option Compatible

Przykład:

Znaki specjalne jako identyfikatory


    Option Compatible
    ' Za pomocą tego polecenia kod działa, bez niego wystąpiłby błąd kompilacji
    Sub Main
      ä = 10
      print ä
    End Sub
  
tip

Instrukcja Option VBAsupport 1 implikuje automatycznie instrukcję Option Compatible.


Modyfikacja zakresu zmiennych w Używaniu procedur i funkcji za pomocą funkcji CompatibilityMode().

Zobacz Identyfikację systemu operacyjnego i Uzyskiwanie informacji o sesji dla przykładów modułów klas lub współdzieloną bibliotekę Basic Access2Base dla innych przykładów klas korzystających z trybu kompilatora Option Compatible.

Prosimy o wsparcie!