Funkcja CompatibilityMode()

Funkcja CompatibilityMode() określa lub wykrywa tryb działania programów. Wpływa na sposób wykonywania całego kodu po ustawieniu lub wyłączeniu tego trybu.

warning

Korzystaj z tej funkcji ostrożnie, ogranicz ją np. do konwersji dokumentów.


Składnia:


   CompatibilityMode(Optional Enable As Boolean) As Boolean
  

Zwracana wartość:

Funkcja CompatibilityMode zawsze zwraca tryb, który jest aktywny po jej wykonaniu. To znaczy, jeśli wywołana z argumentem, zwraca nowy tryb; jeśli wywołana bez argumentu, zwraca aktywny tryb bez modyfikowania go.

Parametry:

Enable: Ustawia lub usuwa nowy tryb zgodności, gdy argument jest obecny.

note

Funkcja CompatibilityMode odnosi się do Option VBASupport 1, w takim przypadku zawsze zwraca True. Nie jest powiązana z dyrektywą kompilatora Option Compatible.


Ta funkcja może mieć wpływ na następujące sytuacje:

Przykład:

Zakładając, że katalog file:///home/me/Test NIE jest pusty


   Sub RemoveDir
   

MsgBox CompatibilityMode() ' False

CompatibilityMode( True ) RmDir( "file:///home/me/Test" ) CompatibilityMode False

MsgBox CompatibilityMode ' False

End Sub

W przypadku CompatibilityMode( True ) program zgłasza błąd, w przeciwnym razie katalog Test i cała jego zawartość zostaną usunięte.

Przykład:

Modyfikowanie zachowania Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( Enable := True )  ' Pokazuje również normalne pliki
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
    CompatibilityMode Enable := False ' Pokazuje tylko katalogi
  End Sub
  

Prosimy o wsparcie!