Instrukcja Option ClassModule

Określa, że moduł jest modułem klasy, który zawiera członków, właściwości, procedury i funkcje.

warning

Ta instrukcja musi występować przed kodem wykonywanego programu w module.


Parametry:

Ta instrukcja musi być używana łącznie z instrukcją Option Compatible lub Option VBASupport 1, pierwsza włącza tryb zgodności z VBA, a druga wymusza obsługę VBA jako dodatek do kompatybilności.

Składnia:

Option ClassModule

Przykład:


     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' Miejsce dla opcjonalnych członków
       
     Private Sub Class_Initialize()
       ' Miejsce na opcjonalny kod konstruktora
     End Sub ' Konstruktor
     Private Sub Class_Terminate()
       ' Miejsce na opcjonalny kod destruktora
     End Sub ' Destruktor
       
     ' Miejsce na właściwości
       
     ' Miejsce na funkcje i procedury.
       
   

Prosimy o wsparcie!