GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Składnia:

GetPathSeparator()

Zwracana wartość:

String

Parametry:

None.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

It is recommended to use:

ConvertFromURL function to convert a file URL to a system file name.

ConvertToURL function to convert a system file name to a file URL.

See also URL Notation

Prosimy o wsparcie!