Opcje kompilatora, warunki wykonawcze

Opcje kompilatora określone na poziomie modułu mają wpływ na testy kompilatora Basic i komunikaty o błędach programu LibreOffice. Podstawowa składnia oraz podstawowy zestaw instrukcji mogą się różnić w zależności od używanych opcji. Im mniej Option, tym najłatwiejszy i tolerancyjny jest język LibreOffice Basic. Im więcej Option, tym bogatszy i bardziej kontrolowany jest język Basic.

note

Opcje kompilatora muszą być określone przed wykonywalnym kodem programu w module.


Składnia:

Diagram instrukcji Option

Instrukcja Option Base

Definiuje domyślną dolną granicę tablicy jako 0 lub 1.

Instrukcja Option ClassModule

Określa, że moduł jest modułem klasy, który zawiera członków, właściwości, procedury i funkcje.

Instrukcja Option Compatible

Option Compatible rozszerza kompilator i środowisko uruchomieniowe LibreOffice Basic, umożliwiając dodatkowe konstrukcje językowe Basic.

Funkcja CompatibilityMode()

Funkcja CompatibilityMode() określa lub wykrywa tryb działania programów. Wpływa na sposób wykonywania całego kodu po ustawieniu lub wyłączeniu tego trybu.

Instrukcja Option Explicit

Określa, czy każda zmienna w kodzie programu musi być jawnie zadeklarowana za pomocą instrukcji Dim.

Moduł Option Private

Określa, że zakres modułu jest zakresem biblioteki Basic, do której należy.

Instrukcja Option VBASupport

Określa, że LibreOffice Basic będzie obsługiwał niektóre instrukcje, funkcje i obiekty VBA.

warning

Opcje określone na poziomie modułu mają również wpływ na warunki działania Basic LibreOffice. Zachowanie instrukcji LibreOffice Basic może się różnić.


Prosimy o wsparcie!