Funkcja MonthName [VBA]

Funkcja MonthName zwraca lokalną nazwę miesiąca z określonego miesiąca.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Składnia:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Month: Wartość od 1 do 12, od stycznia do grudnia, których zlokalizowana nazwa miesiąca musi zostać zwrócona.

Abbreviate: Opcjonalny. Wartość logiczna wskazująca, czy nazwa miesiąca ma być skrócona.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Please support us!