Funkcja WeekdayName [VBA]

Funkcja WeekdayName zwraca nazwę dnia tygodnia z określonego dnia tygodnia.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


    WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])
  

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Weekday: Wartość od 1 do 7, od poniedziałku do niedzieli, której nazwa dnia tygodnia musi być obliczona.

Abbreviate: Opcjonalny. Wartość logiczna wskazująca, czy nazwa dnia tygodnia ma być skrócona.

FirstDayofWeek: Opcjonalny. Określa pierwszy dzień tygodnia.

Pierwszy dzień tygodnia:

Nazwana stała

Wartość

Opis

vbUseSystemDayOfWeek

0

Użyj ustawienia API National Language Support (NLS)

vbSun­day

1

niedziela (domyślnie)

vbMonday

2

Poniedziałek

vbTuesday

3

Wtorek

vbWednesday

4

środa

vbThursday

5

czwartek

vbFriday

6

piątek

vbSaturday

7

sobota


Kody błędów:

Brak

Przykład:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_WeekdayName
     Dim tgf as Integer
     tgf = 6
     print tgf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!