Funkcja FV [VBA]

Zwraca przyszłą wartość inwestycji w oparciu o okresowe, stałe płatności i stałą stopę procentową (Wartość w Przyszłości).

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

NPer to całkowita liczba okresów (okres płatności).

PMT: rata płatna okresowo.

PV (parametr opcjonalny): (bieżąca) wartość gotówkowa inwestycji.

Należność (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.

0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;

1 - płatność jest należna na początku okresu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleFV
 Dim myFV As Double
 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)
 Print myFV ' zwraca 4234.00 jednostek walutowych. Wartość na koniec inwestycji wynosi 4234,00 jednostek walutowych.
End Sub

Prosimy o wsparcie!