Funkcja GetDefaultContext

Zwraca domyślny kontekst fabrycznej obsługi procesu, jeśli takowa istnieje, w przeciwnym razie zwraca wartość Null.

Ta funkcja zwraca domyślny kontekst składnika, który ma zostać użyty, w przypadku konkretyzacji usług za pośrednictwem XmultiServiceFactory. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Professional UNO (profesjonalne UNO) podręcznika programisty Developer's Guide w witrynie api.libreoffice.org.

Prosimy o wsparcie!