Funkcja GetDefaultContext

Zwraca domyślny kontekst "Process Service Factory", jeśli istnieje, w przeciwnym razie zwraca odwołanie o wartości null.

Ta funkcja zwraca domyślny kontekst składnika, który ma zostać użyty, w przypadku konkretyzacji usług za pośrednictwem XmultiServiceFactory. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Professional UNO (profesjonalne UNO) podręcznika programisty Developer's Guide w witrynie api.libreoffice.org.

Prosimy o wsparcie!