Funkcja CreateObject

Tworzy obiekt UNO.

Ta metoda tworzy wystąpienia typu, który jest przekazywany jako parametr.

Składnia:

oObj = CreateObject(type)

Parametry:

type: Typ obiektu, który ma zostać utworzony, jako ciąg znaków.

Przykład:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Prosimy o wsparcie!