Funkcja CreateUnoValue

Zwraca obiekt odpowiadający dokładnie wprowadzonej wartości odnoszącej się do systemu typu Uno.

Po przekazaniu do Uno obiekt jest automatycznie konwertowany do odpowiadającego mu typu Any. Typ musi zostać określony przez w pełni kwalifikowaną nazwę typu Uno.

Ikona notatki

LibreOffice API często korzysta z typu Any. Jest to odpowiednik typu Variant znanego w innych środowiskach. Typ Any przechowuje jeden dowolny typ Uno i jest używany w ogólnych interfejsach Uno.


Składnia:

oUnoValue = CreateUnoValue ('[] byte', MyBasicValue) ' aby uzyskać sekwencję bajtów.

If CreateUnoValue cannot be converted to the specified Uno type, and error occurs. For the conversion, the com.sun.star.script.Converter service is used.

This function is intended for use in situations where the default Basic to Uno type converting mechanism is insufficient. This can happen when you try to access generic Any based interfaces, such as XPropertySet::setPropertyValue( Name, Value ) or X???Container::insertBy???( ???, Value ), from LibreOffice Basic. The Basic runtime does not recognize these types as they are only defined in the corresponding service.

In this type of situation, LibreOffice Basic chooses the best matching type for the Basic type that you want to convert. However, if the wrong type is selected, an error occurs. You use the CreateUnoValue() function to create a value for the unknown Uno type.

You can also use this function to pass non-Any values, but this is not recommend. If Basic already knows the target type, using the CreateUnoValue() function will only lead to additional converting operations that slow down the Basic execution.

Please support us!