Funkcja GetGuiType

Zwraca wartość numeryczną określającą graficzny interfejs użytkownika.

Ta funkcja została zaimplementowana wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami. Wartość zwracana nie jest zdefiniowana w środowiskach typu klient-serwer.

Składnia:


GetGUIType()

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Zwracane wartości:

1: Windows

4: UNIX

Przykład:


   Sub ExampleEnvironment
     MsgBox GetGUIType
   End Sub

Prosimy o wsparcie!