Funkcja CreateUnoDialog

Tworzy obiekt UNO Basic który reprezentuje okno dialogowe UNO podczas wykonywania programu Basic.

Okna dialogowe są definiowane w bibliotekach okien dialogowych. Aby wyświetlić okno dialogowe, należy utworzyć "żywe" okno dialogowe z biblioteki.

Zobacz Przykłady.

Składnia:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Przykład:


  ' Pobranie opisu okna dialogowego z biblioteki okien dialogowych
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Wygenerowanie "żywego" okna dialogowego
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' Wyświetlenie "żywego" okna dialogowego
  oDlgControl.execute

Prosimy o wsparcie!