Funkcja GetProcessServiceManager

Zwraca ProcessServiceManager (centralny obiekt typu Uno ServiceManager).

Funkcja jest wymagana podczas realizacji instancji usługi z wykorzystaniem CreateInstanceWithArguments.

Składnia:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Przykład:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' działanie tej instrukcji jest równoważne z instrukcją:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Prosimy o wsparcie!