Funkcja CreateUnoStruct

Tworzy wystąpienie typu struktury Uno.

Składnia:

oStruct = CreateUnoStruct( nazwa_typu_Uno )

Przykład:


     oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )
   

Lub w instrukcji należy używać następującej struktury:


     Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property
   

Prosimy o wsparcie!