Funkcja TwipsPerPixelY

Zwraca liczbę punktów twip określających wysokość piksela.

Składnia:


n = TwipsPerPixelY

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Przykład:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "Rozmiar piksela: " & TwipsPerPixelX() & " punktów twip * " & TwipsPerPixelY() & " punktów twip ",0,""
End Sub

Prosimy o wsparcie!