Funkcja TwipsPerPixelX

Zwraca liczbę punktów twip określających szerokość piksela.

Składnia:


n = TwipsPerPixelX

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Przykład:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "Rozmiar piksela: " & TwipsPerPixelX() & " punktów twip * " & TwipsPerPixelY() & " punktów twip ",0,""
End Sub

Please support us!