Funkcja GetSolarVersion

Zwraca numer wewnętrzny aktualnej wersji LibreOffice.

Składnia:


s = GetSolarVersion

Zwracana wartość:

Ciąg

Przykład:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Numer wersji >>solar technology<<"
End Sub

Prosimy o wsparcie!