Funkcja Environ

Zwraca wartość zmiennej środowiskowej w postaci ciągu. Zmienne środowiskowe zależą od typu posiadanego systemu operacyjnego.

Składnia:


Environ (zmienna_środowiskowa As String)

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Zmienna_środowiskowa: Zmienna środowiskowa, której wartość należy zwrócić.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Katalog plików tymczasowych:"
End Sub

Prosimy o wsparcie!