Funkcja GetSystemTicks

Zwraca liczbę taktów systemowych dostarczanych przez system operacyjny. Funkcja ta jest używana w celu optymalizacji pewnych procesów.

Składnia:


GetSystemTicks()

Zwracana wartość:

Long

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "Pauza trwała " & "" & lTick & ,0," taktów systemowych"
End Sub

Prosimy o wsparcie!