Instrukcja WaitUntil

Przerywa wykonywanie programu do określonego czasu.

Składnia:

WaitUntil Czas

Parametry:

Czas: Wyrażenie daty i godziny, które zawiera datę i godzinę oczekiwania przed wykonaniem programu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    REM Poczekaj do 18:00, a następnie wywołaj MyMacro.
    REM Jeśli po 18:00, wyjdź.
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!