Instrukcja Wait

Wstrzymuje wykonywanie programu przez podany czas wyrażony w milisekundach.

Składnia:

Wait ms

Parametry:

ms: Wyrażenie numeryczne określające w milisekundach czas oczekiwania przed wznowieniem wykonywania programu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "Pauza trwała " & "" & lTick & ,0," taktów systemowych"
End Sub

Prosimy o wsparcie!