Funkcja StrReverse [VBA]

Zwraca ciąg znaków (String) z odwróconą kolejnością znaków.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


StrReverse (Tekst1 As String)

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Text1: Wyrażenie w postaci ciągu, które chcesz odwrócić kolejność znaków.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Prosimy o wsparcie!