Funkcja StrReverse [VBA]

Zwraca ciąg znaków (String) z odwróconą kolejnością znaków.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Składnia:


StrReverse (Tekst1 As String)

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Text1: Wyrażenie tekstowe, które chcesz odwrócić kolejność znaków.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Please support us!