Funkcja StrComp

Porównuje dwa ciągi i zwraca wartość całkowitą oznaczającą wynik porównania.

Składnia:


StrComp (string1 As String, string2 As String[, Compare As Integer]) As Integer

Parametry:

string1: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu

string2: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu

Compare: Ten opcjonalny parametr ustawia metodę porównania. Jeśli Compare = 1, przy porównywaniu ciągów rozróżniana jest wielkość liter. Jeśli Compare = 0, wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

Zwracana wartość:

Integer

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Prosimy o wsparcie!