Funkcja Len

Zwraca liczbę znaków w ciągu lub liczbę bajtów wymaganych do przechowania zmiennej.

Składnia:


Len (tekst As String)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg lub zmienna innego typu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Prosimy o wsparcie!