Funkcja InStr

Zwraca położenie ciągu w innym ciągu.

Funkcja Instr zwraca położenie, gdzie odnaleziono zgodny ciąg. Jeśli ciąg nie został odnaleziony, zwracana jest wartość 0.

Składnia:


InStr ([start As Long,] tekst1 As String, tekst2 As String[, porównanie])

Zwracana wartość:

Integer

Parametry:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Tekst1: Ciąg, który ma zostać przeszukany.

Tekst2: Poszukiwany ciąg.

Porównanie: Opcjonalne wyrażenie numeryczne definiujące typ porównania. Parametr ten może mieć wartość 0 lub 1. Domyślna wartość 1 oznacza, że podczas poszukiwania nie są rozróżniane małe i wielkie litery. Wartość 0 oznacza, że podczas poszukiwania rozróżniane są małe i wielkie litery.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!