Edycja długości ciągu

Poniższe funkcje służą do określenia długości i porównywania ciągów.

Funkcja InStr

Zwraca położenie ciągu w innym ciągu.

Funkcja Len

Zwraca liczbę znaków w ciągu lub liczbę bajtów wymaganych do przechowania zmiennej.

Funkcja StrComp

Porównuje dwa ciągi i zwraca wartość całkowitą oznaczającą wynik porównania.

Prosimy o wsparcie!