Funkcja ConvertFromURL

Przekształca nazwę pliku w notacji URL na nazwę systemową.

Składnia:


ConvertFromURL(nazwa_pliku)

Zwracana wartość:

String

Parametry:

filename: Nazwa pliku jako ciąg.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Prosimy o wsparcie!