Funkcja ConvertToURL

Przekształca systemową nazwę pliku na nazwę w notacji URL.

Składnia:


ConvertToURL(nazwa_pliku)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

nazwa_pliku: Nazwa pliku w postaci ciągu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    PlikSystemowy$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Please support us!